Aile Hukuku

Taş Hukuk Ofisi, aile  hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

  • Boşanma
  • Mal rejimleri
  • Nafaka
  • Velayet
  • Kısıtlaya vasi atanması
  • Terekeye kayyım atanması
  • Evlat edinme
  • Aile konutu şerhi verilmesi