Enerji Hukuku

Taş Hukuk Ofisi olarak, Enerji Hukuku ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz temel konu başlıkları şunlardır;

  • Lisans, izin ve ruhsata yönelik iş ve işlemler
  • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
  • Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti
  • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
  • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
  • Madencilik / Doğal Kaynaklar
  • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
  • Petrol Piyasası
  • Doğalgaz Piyasası
  • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri