İdare Hukuku

Taş Hukuk Ofisi, özel kişi ve kurumların kamu tüzel kişileriyle olan ilişkilerindeki ihtiyaçları çerçevesinde, aşağıda belirtilen hususlarda, konusunda uzman bir ekip ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davaları açılması,

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması,
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması,
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları & imar davaları takibi,
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
  • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi
  • Memur davaları yürütülmesi,
  • Öğrenci davaları açılması,
  • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,