Tazminat Hukuku

TAZMİNAT HUKUKU

  • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları
  • Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları
  • Hakim hatasından kaynaklanan tazminat davaları
  • İdarenin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları
  • Kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat davaları