Ticaret Hukuku

* Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)
* İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu
* Şirketlerin genel kurul işlemleri
* Haksız rekabet
* Tüketicin korunması
* Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar
* Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
* Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
* Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi
* Şirketlerin alım ve satımı
* Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
* Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
* Ortaklık anlaşmaları
* Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
* İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri
* Kredi anlaşmaları
* Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
* Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili