Tıp ve Sağlık Hukuku

Taş Hukuk Ofisi, tarafından tıp ve sağlık hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetler şu şekildedir:

  • Malpraktis davalarında vekillik,
  • Hatalı tedavi veya tıbbi müdahale iddialarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepli davalarda vekillik,
  • Tıp Ceza Hukuku davalarında, sanık müdafiliği ve katılan vekilliği,
  • Sağlık çalışanlarını, disiplin sorumluluğu sonucu açılan soruşturmalarda temsil,
  • Sağlık kurum ve kuruluşlarına kurumsal destek,
  • Hekim hakları ve hasta hakları konusunda bilgilendirmeler,
  • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım